Grupa Edukacyjna - Poznaj Atom

Image

Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli oraz doradczynie i doradców na szkolenia:
„Jak człowiek poznał i opanował energię" dla nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej
i klas „0” - Gdańsk 23 września 2023 r. (sobota) oraz „Jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania dla bezpieczeństwa – 29 – 30 września (online)

Aktualne szkolenia - przedszkola

Image

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i klas „0”
pt.: „Jak człowiek poznał i opanował energię”. Gdańsk – 23.09.2023 r.
Kliknij w szczegóły

Aktualne szkolenia - szkoły

Image

Bezpłatne szkolenia online dla nauczycieli
i doradców metodycznych przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda
i edukacja dla bezpieczeństwa
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
z wojewodztwa zachodniopomorskiego.

Szkolenie on-line

Image

Temat szkolenia: Jak uczyć o energii jądrowej?
Odbiorcy: Nauczycielki i nauczyciele przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda i edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych z wojewodztwa zachodniopomorskiego.
Termin: 29 - 30 września 2023 r.
Czas trwania: piątek 16:00 – 20:00 i sobota
9:00 – 12:00
Start rekrutacji: 18 września 2023 r. godz.9:00
Liczba miejsc: tylko dla 35 uczestników

Kliknij poniżej aby zobaczyć program szkoleń lub porbać formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Image

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu
i Środowiska, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody
i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
z województwa zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line dotyczącym energii jądrowej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej, praktycznej oraz warsztatu metodycznego. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają unikalny pakiet edukacyjny „EDU-BOX” (m.in.: czujnik Smart Geiger-Pro, gry edukacyjne, scenariusze zajęć).

W trakcie szkolenia

Image
Każdy nauczyciel / nauczycielka otrzyma:

materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, propozycje zadań dla uczniów), służące do realizacji zagadnień zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego wraz ze wskazówkami do ich wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

pakiet edukacyjny Edu-box pt.: „Jak uczyć o energii jądrowej?”, dzięki któremu wszyscy nauczyciele z Państwa szkoły będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące
i symulacyjne w klasie. W skład pakietu wejdzie m.in.: urządzenie do detekcji promieniowania jonizującego (SmartGeiger) wraz z aplikacją na telefony typu smartfon oraz gry edukacyjne.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie - wrzesień GDAŃSK

Image

Temat szkolenia: Jak człowiek poznał
i opanował energię
Odbiorcy: Nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas „0”
Termin: 23 września 2023 r. (sobota)
Czas trwania: 9:00-17:00
Miejsce: Przedszkole nr 49 “Miś" ul. Śląska 35A, 80-397 Gdańsk
Start rekrutacji: 1 września 2023 r. godz.9:00
Liczba miejsc: tylko dla 35 uczestników

Kliknij poniżej aby zobaczyć program szkoleń Kliknij poniżej aby porbać formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Image

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu
i Środowiska, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, instytucji szkoleniowej Stowarzyszenia Montessori bez granic oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli edukacji przedszkolnej i klas „0” do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Jak człowiek poznał
i opanował energię".  

Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby spełniało formalne wymogi doskonalenia zawodowego oraz by nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w spotkaniu:

poszerzyli swoją wiedzę  na temat opanowania przez człowieka energii;
udoskonalili warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia
w nowej, atrakcyjnej formie zajęć dla dzieci;
nabyli umiejętności rozmowy z dziećmi na temat nowych technologii energetycznych - budowy oraz funkcjonowania elektrowni jądrowych.

W trakcie szkolenia

Image

Nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczestniczący w całości w szkoleniu otrzymają:

Pakiet scenariuszy do pracy z dziećmi
Instrukcje do przeprowadzenia eksperymentów z dziećmi „Energetyczny kuferek” gotowe materiały do ćwiczeń
i eksperymentów z dziećmi
„Energetyczny kuferek” gotowe materiały do ćwiczeń
i eksperymentów z dziećmi
Teksty i podkład muzyczny do piosenek edukacyjnych
Karty Montessori
Zaświadczenie ukończenia szkolenia
Materiały szkoleniowe
Książki i publikacje tematyczne

Szkolenia w 2023 roku

Image

Temat szkolenia: Jak człowiek poznał
i opanował energię
Odbiorcy: Nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Termin: 20 maja 2023 r. (sobota)
Czas trwania: 9:00-17:00
Miejsce: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda
(ul. Pomorska 16A)
Start rekrutacji: 4 maja 2023 r. godz.9:00
Liczba miejsc: tylko dla 35 uczestników

Kliknij poniżej aby zobaczyć program szkoleń i porbać formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Image

W imieniu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu
i Środowiska, Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, instytucji szkoleniowej Stowarzyszenia Montessori bez granic oraz firmy szkoleniowej „WOJRON-EDU” serdecznie zapraszamy  nauczycielki i nauczycieli edukacji przedszkolnej do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pt.:
„Jak człowiek poznał i opanował energię". 

Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby spełniało formalne wymogi doskonalenia zawodowego oraz by nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w spotkaniu:

poszerzyli swoją wiedzę  na temat opanowania przez człowieka energii;
udoskonalili warsztat metodyczny niezbędny do prowadzenia
w nowej, atrakcyjnej formie zajęć dla dzieci;
nabyli umiejętności rozmowy z dziećmi na temat nowych technologii energetycznych - budowy oraz funkcjonowania elektrowni jądrowych.

W trakcie szkolenia

Image

Nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczestniczący w całości w szkoleniu otrzymają:

Pakiet scenariuszy do pracy z dziećmi
Instrukcje do przeprowadzenia eksperymentów z dziećmi
„Energetyczny kuferek” gotowe materiały do ćwiczeń
i eksperymentów z dziećmi
Teksty i podkład muzyczny do piosenek edukacyjnych
Zaświadczenie ukończenia szkolenia
Materiały szkoleniowe
Książki i publikacje tematyczne

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2023 r. - nauczyciele szkolni - LUBLIN

W 2023 roku zorganizowanie i przeprowadzone zostały szkolenia w formie stacjonarnej i zdalnej pn. "Jak uczyć o energetyce i energii jądrowej?" dla 35 nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania m.in. fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Szkolenie odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz materiały edukacyjne zostały przygotowane przez ekspertów w składzie: Prof. UW dr hab. Tomasz Wites, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2023 r. - nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej w Łodzi

W maju 2023 roku zorganizowanie i przeprowadzone zostały szkolenia w formie stacjonarnej pt.: „Jak człowiek poznał i opanował energię”. Szkolenie skierowane było do nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej i klas „0” z województwa łódzkiego. W spotkaniu wzięło udział 36 nauczycielek, które po części wykładowej wzięły udział w ćwiczeniu eksperymentów do wykonywania z dziećmi. Każda z uczestniczek otrzymała „Energetyczny kuferek” z scenariuszami, materiałami edukacyjnymi, odczynnikami chemicznymi do prowadzenia zajęć w swojej placówce. Zajęcia poprowadzone zostały przez ekspertów w składzie: dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, dr hab. Maciej Dąbski prof.ucz, mgr Wojciech Ronatowicz oraz ekspertki z Stowarzyszenia Montessori bez Granic - Karolina Dalessandro, Magda Rozbicka, Magdalena Kania-Kharroubi, Joanna Szymańska.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2022 r. - nauczycielki i nauczyciele edukacji przedszkolnej

W 2022 roku zorganizowanie i przeprowadzone zostały szkolenia w formie stacjonarnej pt.: „Jak człowiek poznał i opanował energię”. Szkolenie skierowane było do nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W spotkaniu wzięło udział 40 pedagogów, którzy po części wykładowej wzięli udział w ćwiczeniu eksperymentów do wykonywania z dziećmi. Każdy uczestnik otrzymał „Energetyczny kuferek” z scenariuszami, materiałami, odczynnikami do prowadzenia zajęć w swojej placówce. Zajęcia poprowadzone zostały przez ekspertów w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz oraz ekspertki z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez Granic - Karolina Dalessandro, Magda Rozbicka, Magdalena Kania-Kharroubi, Joanna Szymańska.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2022 r. - nauczyciele szkolni

W 2022 roku zorganizowanie i przeprowadzone zostały szkolenia w formie stacjonarnej i zdalnej pn. "Jak uczyć o energetyce i energii jądrowej?" dla 120 nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania m.in. fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Dla województwa pomorskiego i łódzkiego odbyły się szkolenia stacjonarne a dla województwa wielkopolskiego dwudniowe szkolenia on-line. Szkolenia on-line otworzyła Pani Justyna Kardaszewska, Naczelnik Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz materiały edukacyjne zostały przygotowane przez ekspertów w składzie: Prof. UW dr hab. Tomasz Wites, dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2021 r. - nauczyciele szkolni

W 2021 roku przygotowane i przeprowadzone zostały 3 ogólnopolskie szkolenia on-line pn. „Jak uczyć o energetyce i energii jądrowej” dla 260 nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania m.in. fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia otworzył dr Tomasz Nowacki - Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii. Materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz materiały edukacyjne zostały przygotowane przez ekspertów w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Joanna Lilpop, dr hab.Tomasz Wites Prof.Uw, mgr Wojciech Ronatowicz. Edu-box'y wraz z materiałami szkoleniowymi zostały wysłane drogą kurierską bezpośrednio do nauczycieli uczestniczących w szkoleniach. Ponadto do nauczycieli została wysłana przygotowana przez zespół publikacja ”Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-Poradnik dla nauczycieli” gdzie prócz rozdziałów merytorycznych znalazły się scenariusze zajęć do pracy z uczniami.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2020 r. - nauczyciele szkolni

W 2020 roku na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska - roku pandemii CIOVID 19, przygotowano i zorganizowano po raz pierwszy w Polsce szkolenia on-line dla 80 nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania m.in. przedmiotów: fizyki, chemii, geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych z terenu całego kraju w obszarze związanym z energią jądrową. Szkolenia on-line prowadzone bezpośrednio z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. O całość przedsięwzięcia z ramienia MKIŚ dbała Pani Marzena Kurpińska - Główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Szkolenia on-line przygotowane zostały przez ekspertów zespołu interdyscyplinarnego w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2019 r. - nauczyciele szkolni

W 2019 roku na zlecenie Ministerstwa Energii zorganizowano cztery jednodniowe szkolenia dla 160 nauczycieli z 14 województw, którzy prowadzą zajęcia z fizyki, chemii, geografii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa. W szkoleniach udział wzięli także doradcy metodyczni ww. przedmiotów. Szkolenia odbyły się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały szkoleniowe wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz materiały edukacyjne zostały przygotowane przez ekspertów zespołu interdyscyplinarnego w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz. Szkolenia otworzył Pan Zbigniew Kubacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii. Wszyscy uczestnicy otrzymali „Edu-boxy” wyposażone w czujnik wykrywania promieniowania jonizującego Smart Geiger.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2018 r. - nauczyciele szkolni

W 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Energii przeszkolonych zostało 160 nauczycieli/doradców metodycznych z 15 województw ds. nauczania m.in. fizyki, chemii, geografii, przyrody i wychowania dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Zajęcia prowadził interdyscyplinarny zespół naukowców w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, inspektor ochrony radiologicznej mgr Łukasz Cheda, mgr Wojciech Ronatowicz. Szkolenie podzielone zostało na część wykładową oraz ćwiczenia w laboratorium. Szkolenia odbyły się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wydziale Radiochemii UW. Nauczycieli przywitał przedstawiciel Ministerstwa Energii: Pan dr Jacek Piłatkowski – Naczelnik Departamentu Energii Jądrowej.

  kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerie

Edycja 2017 r. - nauczyciele szkolni

W 2017 roku na zlecenie Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, przygotowano i zorganizowano cztery jednodniowe szkolenia dla 160 nauczycieli m. in. fizyki, chemii, geografii, przyrody i edukacji do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych z terenu całego kraju w obszarze związanym z energią jądrową. Szkolenia odbyły się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia prowadził interdyscyplinarny zespół naukowców w składzie: dr Maciej Lechowicz, dr Marcin M. Chrzanowski, dr Agnieszka Siporska, dr Maciej Chotkowski, mgr Wojciech Ronatowicz.

Kontakt

Grupa edukacyjna - Poznaj Atom

Telefon: 501 015 915

poznajatom@poznajatom.edu.pl
ImageWypełnij poniższy formularz a będziemy powiadamiać Cię
o aktualnych szkoleniach i inicjatywach.

dr Agnieszka Siporska - chemia

Image

dr nauk chemicznych w zakresie chemii, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Mazowieckiego Stowarzyszenia na rzecz Uzdolnionych, członek Zarządu Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, koordynator i realizator wielu grantów edukacyjnych (m.in. zajęć radiochemicznych dla młodzieży: „Czy bać się promieniowania jonizującego, czyli „kilka słów” o bezpiecznym wykorzystaniu energii jądrowej” oraz "Na wiedzę zawsze jest PoRa"), prowadząca zajęcia dla studentów, uczniów i nauczycieli z zakresu radiochemii i chemii jądrowej, prowadząca wykład dla studentów Wydziału Chemii UW: "Radionuklidy w środowisku naturalnym". Współautorka publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”. Koordynatorka projektu „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie” dla młodzieży, realizowanego w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego z dotacji Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Łukasz Cheda - chemia

inspektor Ochrony Radiologicznej (IOR-3, nr 55/2022) oraz samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów. Doktorant na Wydziale Chemii UW w ramach projektu: „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej”. Autor dyplomu z wyróżnieniem pt. „Wykorzystanie technik izotopowych do znakowania materiałów biologicznych” wykonanego w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współautor nagrody zespołowej II stopnia w w dziedzinie radiobiologii za cykl dwóch prac naukowych nt. Wykorzystania modelu mysiego w badaniach nad skutkami biologicznego działania małych i wysokich dawek promieniowania jonizującego” przyznanej przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. Realizuje zajęcia dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczących w laboratoriach z Chemii Jądrowej. Prowadzący cykl 15 zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół warszawskich z zasad ochrony radiologicznej „O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie”, realizowanego w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2018).

Image

dr Marcin Chrzanowski - biologia i fizyka

Image

fizyk, chemik, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010 - 2017 specjalista badawczo - techniczny (chemia) w Zakładzie Dydaktyk Przedmiotów Szkolnych Instytutu Badań Edukacyjnych, nauczyciel chemii, fizyki i matematyki. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył ponadto inżynierię materiałową (III stopień), jest magistrem chemii (chemia organiczna) i licencjatem fizyki (fizyka środowiska) oraz ukończył studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczania matematyki i biologii. Od 2015 koordynator Nocy Biologów na UW i członek Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Były pracownik i animator w Centrum Nauki Kopernik. Współautor arkuszy maturalnych i gimnazjalnych z chemii oraz dwóch repetytoriów (z chemii oraz z przedmiotów przyrodniczych) dla uczniów przygotowujących się do matury oraz do egzaminu gimnazjalnego. Współautor publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

dr hab. Tomasz Wites prof.UW - geografia

geograf, adiunkt, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej i specjalności magisterskiej Geografia świata na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2020 roku Wiceprzewodniczący PTG. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych zagadnieniom regionalnym. Recenzent kilkudziesięciu opracowań tekstowych, w tym m.in. wydanej pod honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska książki „Czarnobyl i Fukushima. Przyczyny, przebieg i konsekwencje”. Redaktor czasopisma „Miscellanea Geographica”. Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową i dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Popularyzator geografii. Uczestnik wypraw geograficznych zrealizowanych na sześciu kontynentach.

Image

dr Maciej Lechowicz - geografia

Image

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Od kilku lat regularnie uczestniczy w konferencjach związanych z przyszłością energetyki w Polsce. Prelegent I Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki w Warszawa „Energetyka jądrowa w nauczaniu geografii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”. Przez 14 lat prowadził zajęcia dla studentów (pracując na Uniwersytecie Warszawskim), m.in. przez 7 lat prowadził wykłady „Zasoby naturalne świata” poruszające m.in. tematykę energetyki jądrowej. Ma również doświadczenie w prowadzeniu wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej (cykl spotkań „Ogarnij gegrę") oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli (Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody i Geografii). Jest współautorem podręczników do geografii dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Cykl podręczników do szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP „Geografia”. Jest nauczycielem geografii i przyrody.

Wojciech Ronatowicz - pedagogika

pedagog, nauczyciel w szkole podstawowej, akademik. Były koordynator Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych i Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych. Uczestnik przeszło 120 szkoleń krajowych i międzynarodowych, organizator konferencji międzynarodowych w ramach Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadził nadzór merytoryczny nad kampaniami medialnymi (radio i TV). Ekspert w dziedzinie nowych technik edukacyjnych oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Koordynator szkoleń stacjonarnych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki (Departament Energii Jądrowej) pt. „Jak w atrakcyjny sposób uczyć o energii jądrowej” Współautor publikacji pt. „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli” (2020).

Image

Dr hab. Maciej Dąbski - geografia

Image

Dr hab. Maciej Dąbski, prof. ucz. jest kierownikiem Katedry Geografii Fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi prace naukowe głównie w dyscyplinie Nauki o ziemi i środowisku, ale także z zakresu Geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących przede wszystkim współczesnych i kopalnych form i procesów rzeźbotwórczych w Polsce i za granicą (m.in. Islandia, Spitsbergen, Szetlandy Południowe). Swoje pasje geograficzne realizuje także pracując od przeszło 15 lat w szkołach średnich jako nauczyciel w programie matury międzynarodowej (IB). Jednym z jego ulubionych tematów nauczania jest rozwój energetyki na świecie i zagadnienia związane z nowymi, przełomowymi technologiami.

Magdalena Zienkiewicz

absolwentka Wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogika Montessori – Edukacja elementarna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła na wielu kursach i szkoleniach. Obecnie uczestniczy w kursie Montessori w zakresie szkoły podstawowej organizowanym przez Akademię Montessori Biberkor. Wykładowca w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Współprowadzi kursy dla nauczycieli przedszkolnych uczących metodą Marii Montessori. Wicedyrektorka klas 0-3 w Szkole Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie.

Image

Joanna Szymańska

Image

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika oraz studiów podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Kształcenia Nauczycieli Montessori. Absolwentka stażu dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Absolwentka warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Aktywnie pracuje jako nauczycielka przedszkolna w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie, od 2019 r. jest w nim dyrektorka metodyczną.

Magdalena Kania-Kharroubi

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jest absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori. Ukończyła warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Aktywnie pracuje jako nauczycielka Montessori, najpierw w przedszkolu, obecnie w szkole podstawowej Montessori im. św. U. Ledóchowskiej. Od 10 lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych.

Image

Magda Rozbicka

Image

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyła Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuje w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie.

Karolina Dalessandro

Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pierwszą edycję studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania oświatą. Dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez Granic. Aktywnie pracuje jako nauczycielka przedszkolna w Przedszkolu Montessori Academy for Internationale Children, w którym również jest dyrektorką administracyjną.

Image

Jak zaczeliśmy

Jesteśmy grupą interdyscyplinarnych nauczycieli, akademików, edukatorów - po prostu entuzjastów edukacji. Od 2015 roku realizujemy szkolenia, podczas których pomagamy zrozumieć moc atomu, energii i energetyki jadrowej. Reprezentujemy różne środowiska
i przedmioty - nasza wspólną cechą jest praca bezpośrednia z dziećmi, młodzieżą, studentami jak i nauczycielami.

Image